Текуща кампания

С радост ви представям първата кауза, за чиято подкрепа ще отидат събраните средства от покупко-продажбите в благотворителния базар на Редрес: новото социално предприятие в град Варна – Пекарна “Радост”.
То стартира своята дейност на 18 юни 2019г. и дава работа на 12 младежи в неравностойно положение на възраст между 19 и 29 години. Освен възможност за достоен труд и заплащане, пекарната осигурява на младежите с увреждания и възможност да контактуват с хора извън сферата на социалните услуги. Създаването на пекарната е по проект на Фондация “Радост за нашите деца”. Основните цели на фондацията са:

– Интеграция и подобряване качеството на живот на децата с увреждания и техните семейства.
– Преодоляване на факторите, пораждащи физически, сензорни, интелектуални, поведенченски и екзестенциални проблеми.

Фондацията е създадена през 2004 година като неправителствена организция в обществена полза. Сред основните дейности на организацията са:

– Развиване на социална услуга – Център за социална рехабилитация и интеграция „Радост“.
– Обучение и консултация на социални асистенти на деца, педагози от общообразователните учебни заведения, родители на деца с увреждания, доброволци и стажанти.

След като завършат пълнолетие младежите с различни дефицити не успяват да си намерят работа, защото тя трябва да отговаря на определени специфики и да бъде под съпровод на наставници, социални работници и психолози. Пекарна „Радост“ предоставя тези условия на 12 младежи на възраст между 19 и 29 години. В нея те се учат да пекат хляб, да правят сладки и закуски. Освен трудови навици, пекарната им позволява да се социализират в обществото и да се чувстват полезни, значими и доволни от това, което правят.

Присъедини се към Re-Dress.org Group – Базар с Кауза сега и помогни на младежите от пекарна „Радост!

Пекарна“Радост“ е създадена по проект по ОП „Човешки ресурси“ и за труда си младежите получават 560 лв заплата. След приключването на финансирането, тя ще има нужда от подпомагане, за да продължи да осигурява работа на младежите. Нека ги подкрепим сега!